Chuyển dữ liệu từ Bá Vương Mu Cao Thủ ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Thần Long Mu Bất Diệt (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng anh em mong muốn gộp lại cho đông vui từ máy chủ Bá Vương Mu Cao Thủ sang Bá Vương Mu Cao Thủ mubatdiet.com!
BQT quyết định sát nhập Bá Vương Mu Cao Thủ sang Thần Long Mu Bất Diệt. Vì vậy anh em có thể sang ngay Thần Long Mu Bất Diệt tiếp tục chiến đấu và và đua top.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Bá Vương Mu Cao Thủ sang Thần Long Mu Bất Diệt.

Thời gian chuyển Server : 11h 25/9/2021 - 24h 26/9/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Thần Long Mu Bất Diệt : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Thần Long Mu Bất Diệt

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 10 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Thần Long Mu Bất Diệt trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Thần Long Mu Bất Diệt không nhất thiết trùng với Bá Vương Mu Cao Thủ . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Bá Vương Mu Cao Thủ sẽ được thay thế sang Thần Long Mu Bất Diệt .